Now showing items 159-178 of 510

 • Marketingový mix společnosti 

  Vénosová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současné situace fitness centra na Konečné za pomoci zejména marketingového mixu a situačních analýz. Tyto rozbory jsou opřeny o teoretická východiska, která jsou uvedena v ...
 • Marketingový mix společnosti LAZAM CZ s.r.o 

  Vágner, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti LAZAM CZ, s. r. o. První, teoretická, část obsahuje vysvětlení pojmů a problematiky marketingu, marketingového mixu samotného a následně použitých ...
 • Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. 

  Eclerová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří ...
 • Marketingový mix ve službách 

  Tesařík, Libor
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix živnosti Radima Horenského“ je analýza marketingového mixu a návrh vhodných opatření. Teoretická část se zabývá základními pojmy marketingového mixu a vysvětluje základní pojmy ...
 • Marketingový mix vybrané firmy 

  Obrtel, Gabriel
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu marketingu ve společnosti ACO Industries k. s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení. Teoretická část definuje marketing nejprve z nejobecnějšího hlediska, poté ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. 

  Běčáková, Hana
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Daniel’s Donuts, s.r.o. a následné zavedení těchto marketingových strategií do řízení společnosti. Tato firma se zabývá nejen ...
 • Marketingový plán pro SPINEA, s.r.o. 

  Adamjaková, Monika
  Obsahom bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre firmu SPINEA s.r.o. . Práca je rozdelená do 4 častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením cieľov. Druhá časť práce popisuje teoretické východiská, ...
 • Marketingový výzkum (pro firmu, organizaci, aktuální zadaný problém) 

  Kováčová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti FIWA servis s.r.o. Teoretická část práce se věnuje vymezení hlavních marketingových pojmů, metodami a technikami marketingového výzkumu. ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka Mediterran Slovakia, s.r.o. 

  Holík, Dóra
  Bakalárska práce sa zaoberá s výskumom spokojnosti zákazníka u firmy Mediterran Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť a vykonávať marketingový výskum. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je vyjadrená problematika ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s produkty bankovních institucí 

  Hurta, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému výzkumu spokojenosti veřejnosti s produkty bankovních institucí. Je zaměřena na analýzu základního bankovního produktu konkrétních bank působících na českém bankovním trhu. Teoretická ...
 • Mentální trénink pro tenisty 

  Dobrovolný, Filip
  Předmětem bakalářské práce je návrh mentálního tréninku pro tenisty pro zvolený tenisový oddíl. Tato práce obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nutné k vytvoření konkrétního mentálního tréninku pro závodní ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Šmýd, Radek
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnost návrhu a založení internetového obchodu ve společnosti HANZA SPORT plus, s.r.o. s maximálním ohledem na úspěšnost výsledného řešení. Tato práce je rozdělena do logických celků, ...
 • Model internetového obchodu se sanitární technikou 

  Pavlů, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh modelu internetového obchodu se sanitární technikou. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s touto formou obchodování spojená. Práce popisuje vybrané moduly a funkce ...
 • Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky 

  Burýšek, Michal
  Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
 • Moderní přístup k elektronickému obchodu 

  Paulas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro zvýšení konverzního poměru v elektronickém obchodě minicams.cz a implementací jeho jednotlivých částí. A to za využití moderních technologií a metod, aby byl výsledný návrh ...
 • Moderní řešení počítačové sítě rodinného domu 

  Moravec, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům s využitím automatizované domácnosti, které zahrnují výrobu tepla, detekce kouře, osvětlení a mnoho dalšího. První část práce je zaměřena na analýzu domu, ...
 • Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci 

  Čepcová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovní motivace a postojů k práci zaměstnanců sportovní organizace. Vymezuje základní pojmy a teorie související s procesem motivace. Pro účely práce jsou zvoleny tři sportovní ...
 • Možnosti modelu 3D zobrazení pro e-business a ekonomickou kybernetiku 

  Burýšek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá prostředím e-business, jeho současnými trendy, definováním obecně známých ekonomických postupům a jejich zobrazením pomocí schémat vědního oboru ekonomická kybernetika. V první části je zaměřena ...
 • Možnosti využití ekonomického informačního systému ve společnosti R.S. Aquatech CZ, s. r. o. 

  Dmytryszyn, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn způsobu vedení účetnictví v podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o účetnictví a informačních systémech. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, ...