Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh elektronického 3D katalógu 

    Ďurovcová, Andrea
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riešenia elektronického 3D katalógu sortimentu tovaru fiktívnej firmy. Práca poskytuje teoretický základ 3D modelovania a metód, ktoré sa tu využívajú. Popisuje niektoré možnosti ...