Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu salonu MIA 

    Jozefová, Silvie
    Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího komunikačního mixu salonu MIA a podat návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Další, praktická ...