Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika bezdrátových sítí 

    Vincour, Jan
    Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové sítě ve společnosti LINDEN s.r.o. Cílem je rozšíření stávajícího pokrytí bezdrátovým signálem na celou budovu společnosti tak, aby byly splněny požadavky ...