Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

    Andrlová, Zuzana
    Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...