Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza zdaňování příjmů studentů v České republice 

  Poršová, Simona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů studentů. Teoretická část se týká vysvětlení pojmů z oblasti daní, přehledu pracovněprávních vztahů a možnostech podnikání. Dále jsou rozebrány daně z příjmů fyzických ...
 • Návrh manažerského účetnictví 

  Kubitová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou manažerského účetnictví. Analyzuje současnou finanční situaci a způsob řízení nákladů v konkrétní firmě. Obsahuje návrh implementace jednoduchého systému manažerského účetnictví s ...
 • Návrh rozpočtu obce 

  Kvasničková, Markéta
  Bakalářská práce zkoumá hospodaření a financování územně samosprávního celku a problematiku hospodaření obce Želešice. První část práce je zaměřena na teoretickou část o obci, rozpočtové skladbě a rozpočtu obcí. Druhá část ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...