Now showing items 1-3 of 3

 • Zdanění nestátních neziskových organizací 

  Librová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. ...
 • Zdanění závislé činnosti v České republice - vývoj a změny od roku 2007 

  Děchtěrenková, Šárka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis změn právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007. Pozornost je věnována především dopadům jednotlivých změn na daňové poplatníky, tedy zaměstnance. ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob - současnost a budoucí právní úprava 

  Šťastná, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na změny zákona o daních z příjmů účinných od roku 2013 v oblasti zdaňování příjmů fyzických osob. Dopad vybraných změn je prezentován na porovnání daňové zátěže modelových poplatníků. Bakalářská ...