Show simple item record

Design of autonomous energy source with photovoltaic and wind power sources

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorBršťák, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:49Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBRŠŤÁK, J. Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other67133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25145
dc.description.abstractSchopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický panel a u větrných zdrojů jsou jejich kolísavé výkony způsobené povětrnostními podmínkami v dané oblasti. Tato jejich nevýhoda může způsobovat různé problémy v distribuční soustavě (zvláště jsou-li do distribuční soustavy dodávány vysoké výkony, platí pro systémy grid-on). Hybridní soustava (fotovoltaická elektrárna + větrná elektrárna) a akumulace elektrické energie z větší části řeší problémy výkyvů jejich výkonů, protože se navzájem doplňují. Tato práce je zaměřena na návrh a popis fotovoltaického a větrného zdroje a jejich akumulaci elektrické energie. Jedna z částí práce je určena k popisu známých a používaných akumulátorů elektrické energie. Dále je zde obecný návrh kooperujícího fotovoltaického a větrného zdroje, respektive jeho zhodnocení ve vztahu k distribuční soustavě. Závěrem je zhodnoceno použití hybridního systému (fotovoltaická elektrárna + větrná elektrárna) v praxi, jeho výhody a nevýhody.cs
dc.description.abstractThe ability to accumulate electric power is one of the most important and the most developing field in power engineering. Contemporary problems of electric power production from photovoltaic and wind sources are their varying outputs set by the weather conditions. These disadvantages can cause various problems (particularly there are supplied outputs into distributional system that runs for on-grid systems). The hybrid system (photovoltaic + wind sources) and the accumulation of electric power solve the problems of their output fluctuation because they complement each other. This Bachelor’s Thesis is focused on the basic description of photovoltaic and wind sources and their electric power accumulation. One of the chapters is intended for the description of well-known and used electric power accumulators. There is also a general suggestion of cooperating photovoltaic and wind sources and its evaluation in the relationship to the distributional system. In the conclusion, there are evaluations of the hybrid system (photovoltaic + wind sources) used in praxis. There are also mentioned their advantages and disadvantages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrická energiecs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectvětrný zdrojcs
dc.subjecthybridní soustavacs
dc.subjectakumulátor elektrické energiecs
dc.subjectgrid-on systémcs
dc.subjectgrid-off systémcs
dc.subjectElectric power; photovoltaic segment; wind source; hybrid system; electric power accumulator; system grid-on; system grid-offen
dc.titleNávrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojemcs
dc.title.alternativeDesign of autonomous energy source with photovoltaic and wind power sourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-21-09:24:48cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:59:22en
sync.item.modts2021.11.12 15:10:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartošík, Tomášcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval výsledky své bakalářské práce. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího následovaly otázky z posudků, na které student váhavě, ale dostatečně odpověděl. V následné rozpravě student zodpověděl dotazy doc. Gureckého a doc. Račka ohledně vhodnosti použití fotovoltaického zdroje. Dále student odpovídal na dotazy doc. Mastného ohledně baterií, jejich regulátorů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record