Now showing items 1-20 of 492

 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Automatická klasifikace fotografií antibiotických disků 

  Hesko, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej klasifikácie fotografií antibiotických diskov. Cieľom práce je vytvorenie výstupu s klasifikovanými antibiotickými diskmi aplikáciou rozličných metód. Úloha je rozdelená ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím matematické morfologie 

  Stonawski, Stanislav
  Důležitým krokem analýzy sítnicových snímků je segmentace cévního řečiště. Výsledek této analýzy může být využit při diagnostice očních či kardiovaskulárních onemocnění. Tato práce se zabývá možnostmi segmentace cévního ...
 • Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci 

  Strakoš, Libor
  Cílem této práce je záznam a vyhodnocení biologických signálů spjatých s činností autonomního nervového systému v reakci na podněty optického a akustického charakteru. Podněty vyvolávající změnu signálů jsou prezentovány ...
 • Řízení modelu helikoptéry 

  Štefanisko, Ivan
  V tejto práci sa na úvod zoznámime s existujúcim modelom helkoptéry pre výuku dynamických systémov. Neskôr preskúmame jednotlivé možnosti riadenia modelu a navrhneme laboratórne úlohy pre vybrané predmety bakalárskeho a ...
 • Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska ...
 • Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček 

  Šibíková, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, ...
 • Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu 

  Hráček, Roman
  Práce je zaměřena na studii variability srdečního rytmu (VFS) a popisu způsobů jejího vyjádření. Cílem práce je realizace generátoru IPFM a metod vyjádření VFS, zadané v pokynech pro vypracování práce. Generátor IPFM ...
 • Určení energetického potenciálu autonomního objektu a jeho využití 

  Dohnal, Josef
  Cílem bakalářské práce je stručné shrnutí možností získávání energie z lokálních dostupných zdrojů pro autonomní objekt a definice samotného pojmu - autonomní objekt. Práce se mj. zabývá stanovením potenciálů z různých ...
 • Testování ochrany při zemním spojení 

  Herůfek, Radek
  Bakalářská práce pojednává o ochraně při zemním spojení v kompenzované vysokonapěťové distribuční síti. Na začátku práce je popsán způsob provozu kompenzované soustavy a jsou objasněny výhody a nevýhody při jejím používání. ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Hlavica, Tomáš
  Vodní elektrárny jsou v České republice nejdůležitější složkou výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vodní elektrárny u nás vyrobí 3,9% celkové elektrické energie, což je téměř polovina z 8,2% všech obnovitelných ...
 • Parametry vedení vn 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...
 • Nepřímý odporový ohřev 

  Haluza, Zdeněk
  Význam elektrotepelné techniky v celosvětovém měřítku je značný. Právě odporový ohřev je jeden z mnoha způsobů, které lze použít v elektrotepelných zařízeních. Při přímém odporovém ohřevu prochází elektrický proud přímo ...
 • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

  Daňhel, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá rychlými reaktory chlazenými tekutým sodíkem. Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. Pozornost byla věnována základním specifikacím a parametrům ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Jaderné reaktory pro novou výstavbu v České republice 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto bakalárska práca sa zaoberá jadrovými reaktormi v prevádzke, vo výstavbe alebo v plánovanej výstavbe. Je to veľmi aktuálna téma. Samotná Česká republika rieši otázku výstavby nových jadrových blokov, konkrétne pre ...
 • Střešní fotovoltaický systém a jeho efektivní návratnost 

  Burián, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití střešního fotovoltaického systému jako investičního projektu. V úvodní části je popsán obecný princip fotovoltaické přeměny a možná využitelnost slunečního záření v rámci ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Inerciální navigační systém 

  Homolka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inerciálního navigačního systému složeného z modulů GPS, kompasu, gyroskopu a akcelerometru. Zkoumá komunikaci a činnost mezi nimi a řeší návrh řídícího obvodu v podobě jednočipového ...