Now showing items 1-20 of 450

 • Vysokotlaký viskozimetr 

  Skalický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vysokotlakého kuličkového pádového viskozimetru pro měření reologických vlastností kapalin za extrémně vysokých tlaků v širokém rozsahu teplot. Konstrukční řešení vychází z obdobných ...
 • Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje 

  Bartoň, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým ...
 • Samonastavitelný výtlačný ventil 

  Kuruc, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem samonastavitelného výtlačného ventilu pístového kompresoru firmy Emerson. Práce obsahuje rešerši současného stavu poznání, technický rozbor ventilu, výpočty podkladových ...
 • Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s posuvnou vstřelovací hlavou o objemu 30dm3 

  Lehuta, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej prace je vykonať konštrukčný návrh vstreľovacie stroja. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Úvod práce je venovaný spôsobu výroby jadier a materiálom na výrobu jadier. Ďalej pokračujú kapitoly ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Folprecht, Michal
  Cílem této práce je představit řešení manipulace s vrtulníkem BELL mezi přistávacím prostorem a hangárem. Jako hlavní cíl práce je navrhnout vhodnou konstrukční variantu dle požadovaných parametrů, provést základní pevnostní ...
 • Konstrukce experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou 

  Svoboda, Radovan
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout zkušební jednoválcový motor pro měření třecích sil mezi pístní skupinou a válcem. Parametry motoru vycházejí ze zadaného sériového motoru. Byl navržen měřící mechanismus pomocí plovoucího ...
 • Návrh zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel 

  Vincenc, Josef
  Práce se zabývá návrhem univerzálního zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel. Popisuje testy prováděné na automobilovém sedadle a uvádí několik příkladů zařízení pro testování sedadel. ...
 • Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily 

  Guláš, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá kontrolným výpočtom dynamického namáhania rozvodového mechanizmu OHV staronovej koncepcie 6-valcového traktorového motoru s 24 ventilmi od firmy Zetor Tractors, a.s.. Súčasťou práce je vytvorenie ...
 • Návrh vzduchotechniky a vytápění pro výrobní podnik 

  Černík, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá řešením vytápění a vzduchotechniky ve výrobním podniku ELMET, spol. s r.o. V první části práce je řešena rekonstrukce otopné soustavy, která je v době zpracování práce zastaralá a nespolehlivá. ...
 • Chladicí okruh pro formulový motor 

  Bastl, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh chladicího systému motoru vozu formulového typu. Cílem je seznámit se s chladicími systémy vozů Formula Student/SAE a pravidly soutěže. Na základě známého motoru zjistit počáteční ...
 • Obecné řešení ztrát ventilových rozvodů 

  Mynařík, Aleš
  Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu spalovacího motoru. Popisuje výpočetní a experimentální metody stanovení mechanických ztrát ventilového mechanismu. Praktická část diplomové ...
 • Návrh reduktoru zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem reduktoru pro šestiválcový letecký motor. Jsou zde zpracovány jednotlivé součásti reduktoru a následně jako sestava s klikovým hřídelem je řešeno torzní kmitání kompletní sestavy a stanoveny životnosti ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla 

  Pazour, Martin
  Cílem této diplomové práce je popis pohybu roleru u VNT turbodmychadla. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Honeywell v Brně. Práce obsahuje rešerši zabývající se ovládáním turbodmychadel ...
 • Design výletní lodi 

  Rozkydálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem designu výletní lodě. Cílem práce bylo skloubit současné moderní funkční a technologické prvky s inovativním vzhledem za použití kvalitních materiálů. Důraz je kladen na jednoduché, ...
 • Využití metody konečných prvků pro modelování patologických změn v tkáni lidských hlasivek a jejich projev ve videokymogramu 

  Martínek, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením rovinného výpočtového modelu lidských hlasivek, zahrnující interakci struktury a proudícího vzduchu. Na tomto modelu je zkoumán vliv změn vrstev tkání hlasivek (tuhost, tloušťka) a jejich projevy ...
 • Využití FPGA pro řízení a modelování BLDC motoru 

  Sova, Václav
  Práce se zabývá řešením úkolů v oblasti řízení BLDC motorů s využitím programovatelných hradlových polí (FPGA). S využitím modulárního HW dSPACE s FPGA kartou jsou řešeny problémy jako senzorové i bezsenzorové řízení BLDC ...
 • Využití metody konečných prvků pro modelování šíření hlasu vokálním traktem a okolo hlavy člověka 

  Tomeček, Vojtěch
  Předložená diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu určeného ke zkoumání šíření akustických vln vokálním traktem člověka a prostorem okolo jeho hlavy. Práce obsahuje krátký přehled anatomie relevantních ...
 • Návrh zařízení pro měření smáčivosti povrchů 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření smáčivosti povrchů. Smáčivost povrchů je určována analýzou profilu kapky, v obraze snímaném digitální kamerou. Po zařízení je vyžadováno automatické nalezení a zaostření ...
 • Hardwarové a softwarové řešení diagnostiky a bezpečnosti provozu robotického manipulátoru 

  Klimeš, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a použitím manipulátoru se třemi stupni volnosti. Hlavním cílem je vytvoření vhodné edukační platformy. Úvodní část je věnována stanovení cílů a metodě návrhu založené na kinematickém ...