Now showing items 1-1 of 1

  • 3D mapování vnitřního prostředí senzorem Microsoft Kinect 

    Pilch, Petr
    Tato práce se zabývá vytvářením 3D map vnitřního prostředí pomocí senzoru Microsoft Kinect. V první části je uveden popis senzoru Microsoft Kinect, metody získávání a zpracování hloubkových dat a jejich následné skládání ...