Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Návrh dvoukolového autonomního robota 

  Hess, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout autonomního dvoukolového balančního robota s diferenciálním podvozkem. Tento typ robota je vhodný zejména do menších prostor, kde vynikají jeho manévrovací schopnosti. Při návrhu ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce „Návrh řídícího algoritmu pro stabilizaci letadla“ předkládá základní informace o aerodynamice letadel, potřebné k vytvoření nelineárního matematického modelu letadla a pohonné jednotky. Dále práce obsahuje ...
 • Robot pro stolní tenis 

  Nguyen, Thuc Tuyen
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací robota pro trénink stolního tenisu. Hlavní část mechanické konstrukce robota se skládá z hliníkových profilů a jiných normovaných dílů, jako jsou valivá ložiska, kluzná pouzdra, ...
 • Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 

  Jirčák, Ondřej
  Diplomová práce ,,Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200“ se zabývá řízením stejnosměrného motoru pomocí programovatelného automatu PLC Simatic S7-1200 CPU1214C od německé firmy Siemens, který generuje PWM ...