Now showing items 1-1 of 1

  • Verzování databází 

    Jindra, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování databází. V prvních kapitolách jsou stručně popsány největší problémy, jež bude nutné vyřešit. Druhá část se týká popisu databázových systémů a úvodu do jazyka SQL. ...