Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza přepravních toků v letecké dopravě 

    Šimíček, Martin
    ŠIMÍČEK, M. Analýza přepravních toků v letecké dopravě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. Diplomová práce pojednává o faktorech, ...