Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení 4 kolového robotu programovatelným automatem 

    Havlíček, Vojtěch
    Cílem této diplomové práce je navrhnout řízení čtyřkolového mobilního robotu z laboratoře A/731a pomocí PLC. Pro toto řešení musí být navržena a vyrobena elektronika, která bude provádět sběr a zpracování dat ze senzorů. ...