Now showing items 1-1 of 1

  • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

    Zejdová, Lucie
    Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...