Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza skříně přídavné převodovky 

    Andrlík, Jan
    V této diplomové práci je provedena analýza skříně přídavné převodovky, která je součástí nosné struktury nákladního vozidla TATRA. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, reakce v ložiscích a provést deformačně ...