Now showing items 1-2 of 2

  • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

    Kubík, Jiří
    Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
  • Porovnání nákladů na svařování a Virtual Welding 

    Dolejský, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá možnou aplikací svařovacích trenažérů do základních kurzů svařování pořádaných ve svářečských školách. V první části jsou stručně popsány svařovací trenažéry na celosvětovém trhu. Následuje podrobný ...