Now showing items 1-1 of 1

  • odprášení chladícího pásu na aglomeraci(výkon pasu 130t/h) 

    Hanzlík, Václav
    Hlavním cílem práce je navrhnout vhodnou technologii odprášení chladícího pásu na aglomeraci Jih v Ostravě. V první části práce se zabývám výrobou aglomerátu a vlivem výroby na ovzduší. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...