Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza možností laserového řezání 

  Plevka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá použitím laserů ve strojírenství, zejména technologií dělení materiálu laserem. Ta je srovnávána za pomoci kontrolních vzorků s technologií vysekávání a stříhání. Srovnávány jsou parametry struktury ...
 • Opravy filtračních částí ionexových filtrů na JE 

  Kloboučník, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu oprav ionexových filtrů na čistících stanicích provozních vod v jaderných elektrárnách. Krátce popisuje čistící stanice vod primárního a sekundárního okruhu, ve kterých jsou zařazeny ...
 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Studium otěruvzdorných vrstev vytvořených laserovým naplavováním pomocí metody dynamického rázového impaktoru 

  Václavík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem vrstev vytvořených laserovým navařováním a metodou testování otěruvzdornosti těchto vrstev pomocí metody dynamického rázového impaktoru. V teoretické části práce jsou popsány laserové ...
 • Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru 

  Chlád, Luboš
  Diplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové ...