Now showing items 1-1 of 1

  • Studium tření náhrad kyčelního kloubu 

    Balounová, Hana
    Diplomová práce se zabývá analýzou součinitele tření v kyčelních náhradách pro různé materiálové dvojice za přítomnosti hovězího séra, jakožto náhrady synoviální kapaliny vyskytující se v kloubu. Na zařízení Mini Traction ...