Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba lopatek parní turbíny 

    Chromý, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace technologie obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení ceno-vých nákladů opracování v závislosti na změně posuvové rychlosti klíčových ...