Now showing items 1-2 of 2

  • Podvozek skládkového stroje 

    Schűssel, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá kolejovým podvozkem skládkového stroje používaného v tepelných elektrárnách. Náplní této práce je koncepční návrh dvoustopého kolejového podvozku s vahadlovým uspořádáním. Dále zjištění ...
  • Výložník kombinovaného skládkového stroje 

    Štursa, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující ...