Now showing items 1-2 of 2

  • Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

    Němčíková, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
  • Zpevnění polymerních kompozitů uhlíkovými nanotrubkami 

    Kuběna, Martin
    Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv uhlíkových nanotrubic (CNT) na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu s polyuretanovou (PU) matricí. Zkoumaný materiál byl dodán ve formě tenkých filmů s tloušťkou od 0,2 mm ...