Now showing items 1-1 of 1

  • Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru 

    Chlád, Luboš
    Diplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové ...