Show simple item record

Strain-stress analysis of pathological hip joint

dc.contributor.advisorNávrat, Tomášcs
dc.contributor.authorStodola, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:26Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:26Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSTODOLA, M. Deformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25191
dc.description.abstractTato práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou patologického kyčelního kloubu. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie z dostupných literárních zdrojů zahrnující současný stav vědeckých prací, anatomii jednotlivých komponent kyčelního kloubu, jejich materiálové vlastnosti, způsob a velikost zatížení a nejčastěji používaný MKP model. S využitím těchto informací, výpočtového systému ANSYS a získaných CT řezů je vytvořen model geometrie pánve a stehenní kosti. Následně je sestaven celkový výpočtový model patologického kyčelního kloubu. Na takto sestaveném modelu je provedena deformačně napěťová a citlivostní analýza. Následně je simulován chirurgický zákrok na modelu patologického kyčelního kloubu a provedena deformačně napěťová analýza. Tyto analýzy jsou porovnávány s analýzou fyziologického kyčelního kloubu.cs
dc.description.abstractThis work deals with stress-strain analysis pathological hip joint. In its introduction a research study from accessible literature sources is carried out. It covers contemporary state of scientific studies, anatomy of single components hip joint, their material properties, ways and magnitudes of loadings and most often FE model used. With use of all these informations, computational system ANSYS and gained CT scans, a model of geometry of pelvis and femur is created. Subsequently, the complete computational model o pathological hip point is compiled. On this model computational solution is executed stress-strain and sensitivity analysis. Subsequently, surgery operation is simulated on this model and it is executed stress-strain analysis. These analyses are compared with analysis of physiological hip joint.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpatologický kyčelní kloubcs
dc.subjectosteotomiecs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectpatological hip jointen
dc.subjectosteotomyen
dc.subjectAnsysen
dc.subjectFEMen
dc.subjectcomputational modellingen
dc.titleDeformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubucs
dc.title.alternativeStrain-stress analysis of pathological hip jointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-20-10:57:38cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:05:52en
sync.item.modts2019.05.18 13:27:09en
dc.contributor.refereeFlorian, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record