Show simple item record

Synthetic Holography

dc.contributor.advisorKotačka, Liborcs
dc.contributor.authorTvarog, Drahoslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:09:17Z
dc.date.available2019-11-27T20:09:17Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationTVAROG, D. Syntetická holografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9679cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25276
dc.description.abstractPráce popisuje metodu tvorby počítačem generovaných hologramů. V první části práce se věnujeme zejména teoretickému základu nutnému pro tvorbu syntetických hologramů. V druhé části bakalářské práce se zabýváme praktickými metodami tvorby syntetických hologramů. Prezentujeme počítačový program, který provádí diskrétní Fourierovu transformaci vstupního obrazu. Výstupem programu je obrazová matice, kterou následně vhodným způsobem binarizujeme a černobíle tiskneme na transparentní fólii. Při rekonstrukci syntetického hologramu nejprve osvětlíme fólii se syntetickým hologramem rovinnou vlnou, zrekonstruovaný obrazec poté zvětšíme objektivem na velikost pozorovatelnou pouhým okem. Dále analyzujeme kvalitu obrazu získaného pomocí syntetických hologramů.cs
dc.description.abstractThe thesis presents method of a creation of computer-generated holograms. The first part is devoted to an introduction of theoretical principles of a generation of synthetic holograms. The second part of the discourse deals with several practical methods of synthetic holograms creation. We present a computer code computing a discrete Fourier transform of an input image. The output of the code is an image matrix binarized in a specifically given way and printed on a transparent slide. When reconstructing the synthetic hologram we initially illuminate the slide with CGH by a plane wave and a reconstructed pattern is magnified through a camera objective to obtain a pattern observable by naked eyes. Finally, we analyze the quality of reconstructed pictures obtained from the synthetic holograms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHolografiecs
dc.subjectdifrakcecs
dc.subjectbinární strukturacs
dc.subjectdigitální hologramcs
dc.subjectsyntetický hologramcs
dc.subjectdiskrétní Fourierova transformacecs
dc.subjectrychlá Fourierova transformace.cs
dc.subjectHolographyen
dc.subjectdiffractionen
dc.subjectbinary structureen
dc.subjectdigital hologramen
dc.subjectsynthetic hologramen
dc.subjectdiscrete Fourier transformen
dc.subjectfast Fourier transform.en
dc.titleSyntetická holografiecs
dc.title.alternativeSynthetic Holographyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2008-06-25-11:45:02cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid9679en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:07:21en
sync.item.modts2021.11.12 10:45:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChmelík, Radimcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record