Show simple item record

Analysis of the system of improvement proposals in a company and proposal of possible improvements.

dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorPokorná, Kláracs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:27:21Z
dc.date.available2019-05-17T11:27:21Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPOKORNÁ, K. Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other8450cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25310
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace do systému zlepšovacích návrhů v uvedené firmě. Důraz byl kladen především na zjednodušení celého systému s ohledem na vlastní podávání zlepšovacích návrhů pracovníky a následné vyhodnocení jejich přijetí či nepřijetí.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the system of improvement proposals in a certain manufacturing firm. The aim of this thesis was to acquire theoretical knowledge from the professional literature, comparison with practical knowledge and its implementation into the system of improvement proposals in the given company. The emphasis was put on simplification of the whole system with main accent on submissions of improvement proposals by the workers and subsequent evaluation and decision on acceptance or rejection of the proposals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdanění odměn za zlepšovací návrhycs
dc.subjectDemingův cykluscs
dc.subjecthodnocení ekonomického přínosucs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectmetoda KAIZENcs
dc.subjectsměrnicecs
dc.subjectzákon č. 527/1990 Sb.cs
dc.subjecto vynálezech a zlepšovacích návrzíchcs
dc.subjectzlepšovací návrhcs
dc.subjectzlepšovatelcs
dc.subjectzlepšovatelské hnutícs
dc.subjecttaxation of innovation bonusesen
dc.subjectDeming cycleen
dc.subjectevaluation of economic benefiten
dc.subjectinnovationen
dc.subjectKAIZEN methoden
dc.subjectdirectiveen
dc.subjectLaw No. 527/1990 Coll.en
dc.subjecton inventions and rationalisation proposalsen
dc.subjectimprovement proposalen
dc.subjectinnovatoren
dc.subjectsuggestion schemeen
dc.titleAnalýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení.cs
dc.title.alternativeAnalysis of the system of improvement proposals in a company and proposal of possible improvements.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-21-11:45:03cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid8450en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:07:21en
sync.item.modts2020.03.30 14:57:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNechuta, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Miroslav Kuba (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Iveta Hušková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record