Show simple item record

Diffusion of cupric ions in humic gel

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorKalina, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:36:15Z
dc.date.available2018-10-21T17:36:15Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKALINA, M. Difúze měďnatých iontů v huminovém gelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other9490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25343
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo ověření, zda má na difúzi vliv objem výchozího roztoku měďnatých iontů a délka trubiček plněných gelem. Difúze byla charakterizována hodnotami difúzních toků a koncentračních profilů měďnatých iontů v gelu. Data potřebná pro výpočet byla získána spektrofotometrickým proměřením výluhů jednotlivých plátků gelu po difúzi.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with the study of non–stationary diffusion of copper (II) ions in humic gel. The objective of the study was to validate that the diffusion is influenced by the volume of cupric ions solution and by the length of tubes filled with humic gel. Diffusion was characterized by the value of diffusion flux and by the copper (II) ionic concentration profiles in humic gel. The data necessary for calculation were obtained by spectrophotometric measuring of the extracts of each slice after diffusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdifúzecs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectgelcs
dc.subjectměďnaté iontycs
dc.subjectdiffusionen
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectgelen
dc.subjectcupric ionsen
dc.titleDifúze měďnatých iontů v huminovém gelucs
dc.title.alternativeDiffusion of cupric ions in humic gelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:03cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid9490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:59:14en
sync.item.modts2021.11.12 14:24:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeGregorová,, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencePoužité činidlo vyextrahovalo z gelu všechny Cu2+ ionty nebo jen ionty volné? Na čem závisí difúzní koeficient? Proč byla vybrána práve Cu pro BP? Jak byly stanoveny koncentrační profily?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record