Show simple item record

Optical signal detection and maesurement of low deflections using the Michelson interferometer

dc.contributor.advisorKřivák, Petrcs
dc.contributor.authorKováč, Petrcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:45Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:45Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, P. Využítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8901cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25401
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem a využitím interference dvou koherentních optických svazků. Jsou zde diskutovány podmínky koherence a jejich souvislost se vznikem interference. Pro praktické využití interferenčního jevu se zde používá Michelsonův interferometr. V práci je ukázána možnost měření relativně malých změn – výchylky piezokrystalu, měření koherenční délky optického zdroje a měření indexu lomu transparentních materiálů. Dále je zde naznačen způsob optické koherentní detekce a jeho využití v optických komunikačních systémech. Pro demonstraci principu bylo provedeno měření detekce optického signálu modulovaného externím modulátorem.cs
dc.description.abstractThe dissertation is concerned with the description and utilization of interference of two coherent optical rays. In addition, the conditions of coherence and its connections with the occurance of interference are discussed. Michelson's interferometer is used for the practical utilization of the interference effect. The possibility of measuring relatively small changes is demonstrated - deviation of piezocrystal, measurement of the coherent length of optical source and measurement of the index of refraction of tramsparent materials. The manner of optical coherent detention and its utilization in optical communication systems is indicated. After demonstration of the principle was carried out the measuring of detection of optical signal modified by the external modulator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInterferencecs
dc.subjectKoherencecs
dc.subjectMichelsonův interferometrcs
dc.subjectDetekce optického signálucs
dc.subjectInterferenceen
dc.subjectCoherenceen
dc.subjectMichelson's interferometeren
dc.subjectDetection of optical signalen
dc.titleVyužítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohycs
dc.title.alternativeOptical signal detection and maesurement of low deflections using the Michelson interferometeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:04cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8901en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:39en
sync.item.modts2020.05.22 13:29:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHudcová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record