Show simple item record

Taxation of the Non-Governmental Non-profit Organizations

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelcs
dc.contributor.authorLibrová, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:56Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLIBROVÁ, V. Zdanění nestátních neziskových organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other65079cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25680
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) navrhuje nejvhodnější způsob rozdělení činnosti, uplatnění daňově uznatelných nákladů a využití daňových zvýhodnění pro neziskové organizace. Výstupem této práce je návrh, jak by měla organizace tyto nástroje využít a aplikovat, aby daňově optimalizovala svůj základ daně.cs
dc.description.abstractThis bachelor‘s thesis deals with the taxation of non-governmental organizations, more precisely civil associations. The subject matter of this work is the tendency of optimalization of the tax base. Based on the findings (mainly from the Act No. 586/1992 Coll., The Income Tax) proposes the most suitable method of distribution of activities, the use of tax accepted expenses and use of tax advantages for non-profit organizations. The outcome of this work is proposal how the organization should use and apply these tools, to tax-optimize their tax base.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNezisková organizacecs
dc.subjectobčanské sdruženícs
dc.subjectdaň z příjmucs
dc.subjecthlavní a hospodářská činnostcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectdaňová zvýhodněnícs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subject30% odpočet.cs
dc.subjectNon-profit organizationsen
dc.subjectcivil associationsen
dc.subjectincome taxen
dc.subjectthe main and economic activityen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjecttax baseen
dc.subjecttax advantagesen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subject30% reduction.en
dc.titleZdanění nestátních neziskových organizacícs
dc.title.alternativeTaxation of the Non-Governmental Non-profit Organizationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:49cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65079en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:01:16en
sync.item.modts2021.11.08 12:36:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSilvie, Kořenovács
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Svirák: Najdete v zákoně o daních z příjmů pojem "sponzorský dar"? - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Vejmolová: Může si vybrat, jestli povede jednoduché nebo podvojné účetnictví? - zodpovězeno v plném rozsahu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record