Show simple item record

Proposal production of a chain wheel with the unconventional methods of machining use

dc.contributor.advisorDvořák, Jaromírcs
dc.contributor.authorMikeš, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:07Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMIKEŠ, D. Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25684
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím nekonvenčních metod obrábění (laser a hydroabrazivní paprsek) při výrobě řetězových kol. V první části práce jsou nekonvenční metody rozděleny z hlediska převládajícího účinku oddělování materiálu a stručně popsán jejich princip. V druhé části práce je vytvořen technologický postup výroby řetězového kola pomocí třískového obrábění a následné vyhodnocení výrobních nákladů. Dále je řetězové kolo vyrobeno pomocí laseru a hydroabrazivního paprsku. V závěru práce je porovnání jednotlivých nekonvenčních metod s konvenční metodou třískového obrábění z hlediska dosažené struktury povrchu zubu, výrobního času a ekonomického hlediska výroby.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the application of unconventional methods in machining (use of laser and hydro-abrasive beam) during chain wheel production. Firstly, the unconventional methods are divided according to the overwhelming effect of material separation, and then these methods are briefly described. In the second part of the thesis, you can find the technological process of chain wheel production with the usage of cutting operation method, which is followed by the assessment of production costs. Afterwards, the chain wheel is produced with the application of laser and hydro-abrasive beam. The final part of the thesis contains comparison between the unconventional methods and the conventional method of cutting operation. The comparison is based on the achieved structure of surface of the gear tooth, the production time and the economic point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnekonvenční metody obráběnícs
dc.subjectlasercs
dc.subjecthydroabrazivní paprsekcs
dc.subjectřetězové kolocs
dc.subjectrozetacs
dc.subjectunconventional machining methodsen
dc.subjectlaseren
dc.subjectabrasive jeten
dc.subjectchain wheelen
dc.subjectsprocketen
dc.titleNávrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obráběnícs
dc.title.alternativeProposal production of a chain wheel with the unconventional methods of machining useen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:34cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:06:40en
sync.item.modts2021.11.12 10:57:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubík, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Pojednejte o výpočtu bodu zvratu. Jakým způsobem se vypočte strojní čas? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record