Show simple item record

Stability and controllability evaluation of the four-seater, single-engined airplane

dc.contributor.advisorDaněk, Vladimírcs
dc.contributor.authorMatějů, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:31Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMATĚJŮ, J. Hodnocení stability a řiditelnosti čtyřmístného, jednomotorového letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64196cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25821
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá kontrolou a návrhem opatření pro koncepční návrh čtyřmístného letounu TL4000 z hlediska podélné stability a řiditelnosti. V práci jsou v první části stanoveny stabilitní a řiditelnostní derivace letounu, je odhadnuta hmotnost letounu, moment setrvačnosti a potřebné geometrické charakteristiky. Ve druhé části jsou vypočtena kritéria stability pro jeden vzorový případ. Ve třetí části je na základě tohoto výpočtu vytvořen program spojující výhody softwaru Excel, Matlab a Matlab Simulink, pomocí kterého byly parametricky spočteny kritéria stability a řiditelnosti pro různé režimy letu, identifikovány kritické případy a porovnány s požadavky předpisu CS-23. Na základě daného vyhodnocení byla navržena opatření a doporučení k úpravám letounu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with evaluation and suggestion of changes for the conceptual design of an airplane TL4000 in terms of stability and controllability. In the first part there are determined stability and controllability derivativations of the aircraft. Thereafter are estimated aircraft weight, moment of inertia and necessary geometric characteristics. In the second part there are calculated stability criteria for a sample case. In the third part, on the basis of this calculation, a program is created. This program combines the advantages of MS Excel, Matlab and Matlab Simulink. By means of this program criteria of stability and controllability were calculated parametrically for different regimes of flight, identified critical cases and compared with the requirements of CS-23rd. Based on this evaluation were recommanded modifications of the conceptual design TL4000.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStabilitacs
dc.subjectřiditelnostcs
dc.subjectčtyřmístný letouncs
dc.subjectStabilityen
dc.subjectcontrollabilityen
dc.subjectfour-seater aircraften
dc.titleHodnocení stability a řiditelnosti čtyřmístného, jednomotorového letounucs
dc.title.alternativeStability and controllability evaluation of the four-seater, single-engined airplaneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-25-07:58:34cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64196en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:18:12en
sync.item.modts2021.11.12 17:42:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZikmund, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record