Show simple item record

RF power meter

dc.contributor.advisorDrexler, Petrcs
dc.contributor.authorHlaváč, Štěpáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:44:48Z
dc.date.available2018-10-21T20:44:48Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHLAVÁČ, Š. Vysokofrekvenční měřič výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65679cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25850
dc.description.abstractTento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran vysokofrekvenčních vstupů měřících přístrojů. Je zde vybrána nejvhodnější metoda a ochrany vstupu pro realizaci. Je zde proveden rozbor návrhu sekundární ochrany vysokofrekvenčního vstupu. Ochrana vstupu je realizována a změřena. Je vybrána vhodná metoda měření a senzor pro měření výkonu. Je zde navrhnuto blokové a obvodové schéma měřiče výkonu. Podle navrhnuté koncepce je realizován měřicí přístroj pro měření výkonu. Během realizace jsou měřeny jeho dílčí vlastnosti. V závěrečné části je změřena jeho přesnost a provedeno zhodnocení výsledků.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis describes various principles of measurement of electromagnetic waves in a free space and on a line. Used sensors and their real parameters are given for every method. The analysis of protections of high-frequency inputs of measuring instruments is done here and the most suitable method and protections of input for realization are chosen. The analysis of design of secondary protection of high-frequency input is done in this project. The protection of input is realized and measured. The suitable method of measurement is chosen as well as the sensor for measurement of power. The block diagram and circuit diagram of the meter of power are designed. According to designed conception the measuring instrument for measurement of power is realized and its single qualities are measured during the realization. In the final part its precision is measured and the evaluation of results is done.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetická vlnacs
dc.subjectvolné prostředícs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectmetoda měřenícs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectimpedanční přizpůsobenícs
dc.subjectpoměr stojatých vlncs
dc.subjectútlumcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectochranacs
dc.subjectatenuátorcs
dc.subjectmikropáskové vedenícs
dc.subjectomezovačcs
dc.subjectMCUcs
dc.subjectdiodový detektorcs
dc.subjectUSBcs
dc.subjectLi-ioncs
dc.subjectnabíjení bateriecs
dc.subjectvložený útlumcs
dc.subjectkapacitní klávesnicecs
dc.subjectgrafický displejcs
dc.subjectnelineární frekvenční závislost.cs
dc.subjectElectromagnetic waveen
dc.subjectfree environmenten
dc.subjectleadershipen
dc.subjectmeasurement methoden
dc.subjectpoweren
dc.subjectimpedance matchingen
dc.subjectstanding wave ratioen
dc.subjectattenuationen
dc.subjectfrequency protectionen
dc.subjectattenuatoren
dc.subjectmicrostrip lineen
dc.subjectlimiteren
dc.subjectMCUen
dc.subjectdiode detectoren
dc.subjectUSBen
dc.subjectLi-ionen
dc.subjectbattery chargingen
dc.subjectinsertion lossen
dc.subjectcapacitive the keyboarden
dc.subjectgraphic displayen
dc.subjectnon-linear frequency dependence.en
dc.titleVysokofrekvenční měřič výkonucs
dc.title.alternativeRF power meteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:24cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65679en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:41:20en
sync.item.modts2020.03.31 16:34:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJedlička,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Puskely, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record