Show simple item record

Analysis of the material and technological parameters on the insertion of a sealing ring and their optimization

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorMunduch, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:24Z
dc.date.available2018-06-21cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMUNDUCH, O. Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64172cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25884
dc.description.abstractTento projekt řeší problematiku lisování hřídelového těsnicího kroužku do příruby. Vliv změny materiálu příruby na statickou netěsnost mezi přírubou a těsnicím kroužkem při zachovaných procesních parametrech. Návrh optimálního použití procesních kapalin za účelem eliminace netěsností.cs
dc.description.abstractThis project addresses the issue of pressing sealing shaft ring in the flange. Effect of flange material changes to static leakage between the flange and the sealing ring, the surviving process parameters. An optimal use of process fluids to eliminate leaks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectPřírubacs
dc.subjecthřídelový těsnicí kroužekcs
dc.subjectlisovánícs
dc.subjectolejcs
dc.subjectCP4cs
dc.subjectFlangeen
dc.subjectsealing shaft ringen
dc.subjectstampingen
dc.subjectoilen
dc.subjectCP4en
dc.titleAnalýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizacecs
dc.title.alternativeAnalysis of the material and technological parameters on the insertion of a sealing ring and their optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-21cs
dcterms.modified2013-06-25-07:43:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64172en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:37en
sync.item.modts2021.11.12 22:04:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBothe, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. - Čím je práce utajená? - Co chápete pojmem optimalizace? Co by muselo být splněno pro optimalizaci? - Jednalo se v případě DP o kolektivní práci? - Rozdílu mezi plnou a zkrácenou verzí DP... - Co je to HTM a DTM? - Značení drsností... - Statistická interpretace uváděných výsledků. - Jaký je vztah mezi Rz a Ra? Na čem byla drsnost měřena? - Proč je u Rz stanovena i dolní hranice?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record