Show simple item record

City Library, Lausanne

dc.contributor.advisorKoleček, Ivancs
dc.contributor.authorKlinkovský, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:58Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKLINKOVSKÝ, L. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other64111cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25898
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je urbanistický a architektonický návrh městské knihovny v Lausanne, konkrétně v bývalém průmyslovém areálu Séveline. Čtyři podlouhlé linie domů jasně napověděly jednoduchému konceptu, který dotvoří již vymyšlenou strukturu celého Sévelinu. Dva domy, obchodní centrum v jižní části, bezprostředně lemované kolejemi a novou zastávkou metra. Druhý dům v severní části, v kterém se nachází nové kulturní ohnisko – městská knihovna. Ulice mezi domy se promění v městskou třídu, která bude sloužit především pro pěší a případné nutné zásobování. Knihovna je navržena jako jeden dům. Jedná se o pěti podlažní objekt (jedno podzemní patro) o rozměrech 98 x 27 m. Hmota domu je prořezána velkou vstupní halou a podlouhlým světlíkem, který přivádí do knihovny horní světlo. Hlavní komunikační propojení tvoří eskalátory ve dvojím směru. V rozích stavby na severní fasádě jsou dvě betonová jádra s únikovým schodištěm, výtahy a toaletami. V západní části domu je ve třetím a čtvrtém podlaží převýšený prostor přes dvě patra.cs
dc.description.abstractThe subject of my diploma project is urbanism and architectural design of the city Library in Lausanne, specifically in previous industry area Séveline. Four long line of houses brought easy concept that complete actual structure whole Séveline. Two houses, a shopping center in south part in contact with the new metro station. The second house in the north part, in which se located the new cultural center – the city library. The street between houses will be transformed into urban street that will be mainly for pedestrians or necessary supplies. The library is designed as a single house. It is a five storey building (one ground floor) with dimensions of 98 x 27 m. Mass of the library is cut through a large entrance hall and long skylight that brings light to the library. The main communication connections are escalators in two directions. In the corners of the building are two concrete cores with an escape staircase, elevators and toilets. In the western part (third and fourth floors) of the house is space over two floors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectLausannecs
dc.subjectarchitecturecs
dc.subjectlibraryen
dc.subjectLausanneen
dc.subjectarchitectureen
dc.titleMěstská knihovna, Lausannecs
dc.title.alternativeCity Library, Lausanneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-27cs
dcterms.modified2013-05-28-08:07:09cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid64111en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:19:55en
sync.item.modts2020.03.30 19:52:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSedlák, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Marek Štěpán (předseda) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record