Show simple item record

City Library, Lausanne

dc.contributor.advisorKoleček, Ivancs
dc.contributor.authorSuperatová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:17:45Z
dc.date.available2019-05-17T02:17:45Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSUPERATOVÁ, A. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other64120cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25906
dc.description.abstractNová městská knihovna se nachází na platformě Sevelin. Je to prostřední ze tří horizontálních plošin, které vznikli na začátku 20.století zasypáním říčky Flon. Tyto plošiny byly zastavěny sklady, průmyslovými halami a nákladním nádražím. Důležitými body konceptu bylo zachovat podélnou strukturu území, jeho průchodnost, vazbu mezi plošinami a vytvořit velký veřejný prostor, centrum Sevelinu. Jedna z cest se uzavře dopravě a stane se z ní pěší zóna navazující na platformu Flon. Místo hlavního náměstí, vloženého napříč k ulici pro pěší, určuje výšková dominanta knihovny, která i definuje jeho šířku. Knihovna určující celé náměstí se snaží jakoby vtáhnout do sebe celý veřejný prostor. Fasáda je vykonzolovaná, bezrámově zasklená a láká nejen kolemjdoucí dovnitř, ale i čtenáře ven. Knihovna je rozdělena do dvou budov, vyšší městské knihovny pro děti a dospělé a specializované knihovny komixů. Vstup je přes převýšenou vstupní halu, přes polyfunkční prostor výstav a novinek otevřený do zeleného svahu do prostoru knihovny. V knihovně se pohybujeme dvěma komunikačními jádry mezi kterými je info pult. Přední části u prosklené fasády do náměstí jsou nízké regály s volným výběrem v přímém kontaktu s sezením. V zadní části jader vysoké regály s pracovními stoly. Zaměstnanci knihovny mají vlastní vstup a komunikační jádro, kterým se dostanou přímo do patra administrativy nebo archivů.cs
dc.description.abstractNew City Library is located on the platform Sevelin. It is the middle of three horizontal platforms, which originated in the early 20th century, filling the river Flon. These platforms were built warehouses, industrial halls and freight station. Important points of the concept was to keep the longitudinal structure of the area, its throughput, a link between the platforms and create a great public space, the center Sevelinu. One of the ways to close traffic and becomes a pedestrian zone downstream of the platform Flon. Place the main square, the embedded across the street for pedestrians, determines high-rise landmark library, which also defines its width. Library of determining the square as if trying to pull himself all public spaces. The façade is cantilevered, frameless glazing and attracts passers-by not only inside but also outside readers. The library is divided into two buildings, higher municipal library for children and adults, and special libraries comics. Entry is through elevated entrance hall, through multi-functional exhibition space and open up new green slope into the library. The library is moved by two core communication among them is the info desk. The front of the glass facade of the square are low shelves with free choice in direct contact with the seating. In the back of nuclei with high shelves desks. The library staff have their own entrance and communication core, which takes you directly to the floor or administration of archives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectLausannecs
dc.subjectlibraryen
dc.subjectLausanneen
dc.titleMěstská knihovna, Lausannecs
dc.title.alternativeCity Library, Lausanneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-28cs
dcterms.modified2013-05-28-15:41:06cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid64120en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:22:38en
sync.item.modts2020.03.30 15:27:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKřikavová, Ivacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Marek Štěpán (předseda) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record