Show simple item record

Leak test of the high pressure pump part

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorŠťastný, Danielcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:29Z
dc.date.available2018-06-21cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÝ, D. Zkouška těsnosti vysokotlaké části čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25911
dc.description.abstractPráce se zabývá rozhorem aktuální situace a metodou pro testování těsnosti vysokotlaké části čerpadla. Jsou zde analyzovány možnosti pro přenesení testu na zkušební stanice, které slouží k testování funkce čerpadla. K navrhované změně testovacího procesu jsou vykalkulovány úspory a náklady s následnou návratností investice.cs
dc.description.abstractThis essay discusses actual situation and method for high pressure pump part testing. Here are possibilities for moving of high pressure leakage test on test benches used for pump functional test. Savings and costs plus return on investment are calculated for testing process change.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectvysokotlaká zkouška těsnostics
dc.subjectfunkční testcs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjecthigh pressure tightness testen
dc.subjectfunctional testen
dc.subjectpressureen
dc.subjectpumpen
dc.titleZkouška těsnosti vysokotlaké části čerpadlacs
dc.title.alternativeLeak test of the high pressure pump parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-21cs
dcterms.modified2013-06-25-07:43:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:00:37en
sync.item.modts2021.11.10 14:02:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHumár, Antoncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Přibližte blíže výrobní linku. 2. Technicko-ekonomické zhodnocení. 3. Jaké kapalina je použita? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record