Show simple item record

Binocular vision

dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorPortyš, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPORTYŠ, J. Binokulární vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25940
dc.description.abstractTato práce pojednává o binokulárním vidění a jeho fungování v každodenním životě. V jednotlivých kapitolách je rozebrána anatomie i fyziologie zrakového orgánu. Zevrubně jsou popsány fyzikální principy binokulárního vidění. Rozebírán je též vývoj binokulárního vidění, poruchy binokulárního vidění a vyšetřování binokulárního vidění u člověka. Teoretický úvod dále definuje pojem stereoskopie a uvádí přehled stereoskopických zobrazovacích metod. Prostor je též věnován způsobům snímání prostorového obrazu a nastavení snímacích zařízení. Praktická část je věnována výběru stereoskopické snímací metody a návrhu snímaných dynamických scén vycházejících ze silničního provozu. Rozebrán je též způsob promítání nasnímaných scén skupině respondentů. V poslední kapitole je rozebrán způsob a samotné vyhodnocení experimentu a z něho vyplývající závěry.cs
dc.description.abstractThis paper follows up theme of binocular vision and his working in daily life. The individual chapters contain anatomy and physiology of visual organ. In detail are discussed physical principles of binocular vision. Discussed are also development, eventual pathologies and examination methods of human binocular vision. Theoretical introduction defines the concept of stereoscopy and states overview of stereoscopic imaging methods. Paper also includes approaches to recording of three dimensional image and camera settings. Practical part of work is dedicated to the selection of shooting methods and design of dynamic scenes from daily traffic. Introduced is also the projection method of captured scenes to the group of viewers. The last chapter analyzes the method and evaluation of the experiment itself and the resulting conclusions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBinokulární viděnícs
dc.subjectstereoskopiecs
dc.subjectstereobázecs
dc.subjectstereoskopická projekce.cs
dc.subjectBinocular visionen
dc.subjectstereoscopyen
dc.subjectstereobaseen
dc.subjectstereoscopic projection.en
dc.titleBinokulární viděnícs
dc.title.alternativeBinocular visionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:36cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:48:00en
sync.item.modts2019.05.18 13:08:31en
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record