Now showing items 209-228 of 383

 • Racionalizace cenové statistiky stavebnictví 

  Zeman, Petr
  Předmětem diplomové práce „Racionalizace cenové statistiky stavebnictví" je nastínit problematiku výkaznictví stavebních činností v České republice a pokusit se ji co nejvíce zjednodušit pro účely statistiky, bude-li to ...
 • Realizace tunelu Radejčín - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Hájek, Libor
  Předmětem této práce je výstavba dálničního tunelu Radejčín. Obsaženy jsou všechny fáze výstavby. Je zpracován kompletní rozpočet a časový plán pro celou stavbu. Technologický předpis je vypracován na definitivní ostění ...
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Rekonstrukce kanalizace v Brně 

  Folovská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v městské části Brno – střed, mezi ulicemi Roosveltova a Solniční. Vzhledem k umístění stoky v zastavěné oblasti bude rekonstrukce provedena tunelářskou technologií – ...
 • Rekonstrukce letiště Brno - Tuřany 

  Paťha, Radim
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce provozu mezinárodního letiště v Brně a návrh nové příletové haly. Zvládnutí specifického provozu letiště v návaznosti na stávající odletovou halu a vytvoření vhodného konceptu pro ...
 • Rekonstrukce mostu 

  Laczko, Zoltán
  Cílem této práce je navrhnout namísto stávající mostovky ze železobetonové monolitické desky novou deskovou konstrukci. Konstrukce je navržena jako dodatečně předpjatá monolitická spojitá desková konstrukce o třech polích. ...
 • Rekonstrukce mostu 

  Rolenc, Jan
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí mostu a stanovením jeho zatížitelnosti před a po.rekonstrukci
 • Rekontrukce a dostavba hotelu Maximus v Brně – příprava realizace a řízení stavby 

  Lagovský, Ivan
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro rekonstrukci a dostavbu hotelu Maximus v Brně. Součástí práce jsou časové plány, situace zařízení staveniště, technologický předpis provádění monolitických ...
 • Revitalizace jezu ve Vranovicích na Svratce rybím přechodem 

  Jágr, Josef
  Předkládaná práce se zabývá návrhem revitalizačního opatření na jezu v Uherčicích (Vranovicích) na řece Svratce. Stávající stav provedení spádového stupně neumožňuje migraci vodních živočichů, jezová konstrukce je příčnou ...
 • Riziková analýza vodovodu obecního typu 

  Potyšová, Petra
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická ...
 • Rozpočtování a oceňování staveb - metody používané v České republice 

  Holoubková, Martina
  Cílem práce je analyzovat vybrané metody rozpočtování a oceňování používané v České republice. Vysvětlit podstatné pojmy obou oborů, naznačit a rozebrat jejich princip a pravidla jednotlivých metod, ukázat postup tvorby, ...
 • Rozšíření kapacity MŠ Slavkov u Brna – stavebně technologický projekt 

  Durčák, Petr
  Diplomová práce se zaobírá stavebně technologickým projektem rozšířením kapacit mateřské školky Zvídálek ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje řešení zařízení staveniště, technologický předpis montáže hydroizolace, harmonogram, ...
 • Rozšíření pražského metra, trasa A: Dejvice - Motol - příprava realizace stavby 

  Česák, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je řešení prodloužení pražského metra, trasa A: Dejvice – Motol, s konkrétním stavebním řešením technologické výstavby stavební jámy a rampy pro stanici Veleslavín. Studie se zabývá návrhem ...
 • Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku 

  Lemberk, Jan
  V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, ...
 • Řešení přestupního uzlu na Konečného nám. v Brně po zprovoznění trasy SJKD 

  Rosík, Jan
  Moje diplomová práce se zabývá studií umístění zastávky Severo – Jižního kolejového diametru, která by měla být pod úrovní terénu Konečného náměstí, významného přestupního uzlu. Vzhledem k pozici zastávky navrhnout ...
 • Řešení stability svahu v náročných geotechnických podmínkách 

  Wetterová, Alice
  Cílem diplomové práce je navrhnout prvky stabilizace svahu v souladu s tělesem plánované dálnice D3 na Slovensku v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec a přeložky místní komunikace. Předmětný úsek se nachází ve svazích města ...
 • Řízení developerských projektů 

  Lněnička, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem 21 rodinných domů na okraji obce Podolí u Brna, realizovaným stavební společností Kaláb, spol. s r.o. Popisuje organizační strukturu zmíněné společnosti a zkoumá její postupy ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Řízení projektů pomocí specializovaných softwarů 

  Švehla, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project ...