Now showing items 21-40 of 383

 • Způsoby řízení developerských projektů 

  Samek, David
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení souvisejících pojmů z oblasti developerské činnosti. V praktické části potom analyzuje developerskou činnost společnosti Lettenmayer & Partner
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Mešťan, Vojtěch
  Úkolem diplomové práce je vypracovat návrh a posouzení dvou variant nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v lokalitě Polička. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu s půdorysnými rozměry 33 x 48 m s přistavěnou ...
 • Stavebně technologického řešení Vzdělávacího komplexu v Brně 

  Blažek, David
  V této diplomové práci je řešeno provedení hrubé stavby u novostavby výukového komplexu FEKT VUT v Brně. Jedná se o provedení zemních prací, hlubinné zakládání pilotami, monolitických konstrukcí a izolaci stavby pro další ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Nováková, Veronika
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení investičního projektu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán investiční projekt a investiční plán. Investiční plán je dále ...
 • Zastřešení autobusové stanice 

  Roušar, Martin
  Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zastřešení autobusové stanice v lokalitě města Vysoké Mýto. Konstrukce je navržena z oceli S355. Jedná se o zastřešení dvou nástupištních ostrůvků. V diplomové práci ...
 • Studie variant odkanalizování vybrané obce 

  Marková, Lada
  Předmětem diplomové práce je studie variant odkanalizování obce Nezamyslice gravitační, tlakovou a podtlakovou kanalizací. Navržená variantní řešení jsou následně technicko-ekonomicky posouzena.
 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra 

  Miechová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je návrh předpjaté stropní konstrukce nákupního centra. Jedná se o bodově podepřenou plnou desku s maximálním rozpětí polí 16,0*16,6 m. Konstrukce je navržena z dodatečně předpjatého betonu s použitím ...
 • Stavebně technologický projekt novostavby pavilonu Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně 

  Gwoździová, Joanna
  Předmětem této práce je stavebně-technologický projekt Novostavby Studijního a informačního střediska Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Stavba nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou nacházet ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Mapy pro mentálně handicapované 

  Vávrová, Eva
  Práce se zabývá problematikou tvorby kartografických děl pro lidi s mentálním postižením. Po počáteční analýze dostupnosti kartografických děl určených lidem s mentálním postižením bylo nutné konstatovat, že taková díla ...
 • Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 

  Machač, Ondřej
  Předložená práce pojednává o souboru Fialka v Říčanech speciálně pak o objektu A. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na speciální zakládání – vrtané piloty a zděné systémy. Práce přináší srovnání nákladů ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Marketingové procesy ve stavebnictví se zabývá marketingovými procesy ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. Součástí práce je analýza současné situace a návrh marketingového plánu. Obě tyto části ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vaněček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. ...
 • Ceny dopravních staveb se zaměřením na pozemní komunikace 

  Fekete, László
  Předmětem této diplomové práce je představení cenové tvorby pro dopravní stavby, přesněji na pozemní komunikace ve fázi přípravy a realizace. V práci je uveden konkrétní příklad rozpočtu již realizované stavby. Dále je ...
 • Vybrané části STP výrobní haly s administrativní budovou v Hustopečích 

  Zálešák, Vít
  Diplomová práce řeší vybrané části stavebně technologického projektu výrobní haly s administrativní budovou v Hustopečích. Stavebně technologický projekt obsahuje technickou zprávu stavebně technologického řešení, projekt ...
 • Výstavní pavilon 

  Španihel, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu situovaného na brněnském výstavišti, včetně porovnání s druhou variantou. Při návrhu byl kladen důraz zejména na dodržení ...
 • Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

  Vlček, Petr
  Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ...
 • Dřevěná konstrukce planetária 

  Patková, Aneta
  Předmětem této diplomové práce je statický návrh a posouzení konstrukce zastřešení planetária. Jedná se o kopuli nad kruhovým půdorysem, tvořenou dřevěnými radiálními obloukovými žebry. Diplomová práce obsahuje návrh dvou ...
 • Studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu 

  Svobodová, Zuzana
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou pasivních domů a rekonstrukcí stávajících objektů do energeticky pasivního standardu. Dalším úkolem práce je zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu ...