Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování bydlení v České republice 

    Poul, Michal
    Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...