Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

    Marek, Michal
    Cílem práce je komplexní zhodnocení umístění výztuže v železobetonové konstrukci a její porovnání s projektovou dokumentací. Na základě získaných dat budou vyhodnoceny statické posudky pro jednotlivé prvky. V případě že ...