Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

    Feltl, Jakub
    Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...