Now showing items 1-1 of 1

  • Územní studie „Zbrojovka“ 

    Bílek, František
    Záměrem této diplomové práce je revitalizace bývalého areálu Zbrojovky Brno. Tento areál je v územním plánu klasifikován jako „brownfield“. Areál má velice výhodnou polohu v rámci Brna Nachází se v centrální části Brna a ...