Now showing items 1-2 of 2

  • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

    Dvořák, Ondřej
    Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
  • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

    Vajbarová, Eliška
    Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...