Now showing items 1-2 of 2

  • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

    Dvořák, Ondřej
    Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
  • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

    Vaculová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...