Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr zhotovitele u veřejných zakázek na stavební práce 

    Brázdová, Eva
    V této práci se autor zaměřil na seznámení se s procesem zadávání veřej-ných zakázek, podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií využil ...