Now showing items 1-1 of 1

  • Most na rampě v Brně 

    Diviš, Dalibor
    Práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřivené mostní konstrukce komorového průřezu se šikmými stěnami. Objekt je součástí mimoúrovňové křítovatky na VMO Brno. Výpočty jsou prováděny dle aktuálně platných norem ...