Now showing items 1-1 of 1

  • Založení polyfunkčního domu v Olomouci 

    Dubčák, Pavel
    Úkolem této diplomové práce je navrhnout a posoudit zakládání stavby Polyfunkčního domu v Olomouci. Dále pak navrhnout bezpečně a hospodárně dočasné zajištění stavební jámy pro vybudování podzemních podlaží stavby. Posledním ...